Información en cumprimento da normativa de protección de datos persoais

En Europa e en España existen normas de protección de datos pensadas para protexer a súa información persoal de obrigado cumprimento para a nosa entidade.

Por iso, é moi importante para nós que entenda perfectamente qué imos facer cos datos persoais que lle pedimos.

Así, seremos transparentes e darémoslle o control dos seus datos, cunha linguaxe sinxela e opcións claras que lle permitirán decidir que faremos coa súa información persoal.

Por favor, se unha vez lida a presente información queda algunha dúbida, non dubide en preguntarnos.

Moitas grazas pola súa colaboración.

¿Quen somos?

  • A nosa denominación: Asociación Terras de Miranda
  • O noso CIF / NIF: G27271402
  • A nosa actividade principal: Asociación
  • O noso enderezo: Rúa Julia Pardo Montenegro, 13, 27740 Mondoñedo, Lugo
  • O noso teléfono de contacto: 982 507 111
  • A nosa dirección de correo electrónico de contacto: info@terrasdemiranda.org
  • A nosa páxina web: www.terrasdemiranda.org

Estamos á súa disposición, non dubide en contactar connosco.

Para que imos usar os seus datos?

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán usados para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos.

Así mesmo, tamén poden ser empregados para outras actividades, como enviarlle publicidade ou promocionar as nosas actividades

¿Por que precisamos usar os seus datos?

Os seus datos persoais cómpren para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos. Neste senso, poremos á súa disposición unha serie de casiñas que lle permitirán decidir de maneira clara e sinxela sobre o uso da súa información persoal.

¿Quen vai coñecer a información que lle pedimos?

Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos.

Do mesmo xeito, poderán ter coñecemento da súa información persoal aquelas entidades que precisen ter acceso á mesma para que podamos prestarlle os nosos servizos. Así por exemplo, o noso banco coñecerá os seus datos se o pago dos nosos servizos realízase mediante tarxeta ou transferencia bancaria.

Así mesmo, terán coñecemento da súa información aquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Póndolle un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, precisemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

¿Como imos protexer os seus datos?

Protexeremos os seus datos con medidas de seguridade eficaces en función dos riscos que leve o uso da súa información.

Para iso, a nosa entidade aprobou unha Política de Protección de Datos e realízanse controis e auditorías anuais para verificar que os seus datos persoais están seguros en todo momento.

¿Enviaremos os seus datos a outros países?

No mundo hai países que son seguros para os seus datos e outros que non o son tanto. Así por exemplo, a Unión Europea é unha contorna segura para os seus datos. A nosa política é non enviar a súa información persoal a ningún país que non sexa seguro desde o punto de vista da protección dos seus datos.

No caso de que, con motivo de prestarlle o servizo, sexa imprescindible enviar os seus datos a un país que non sexa tan seguro como España, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que reduzan os riscos do envío da súa información persoal a outro país.

¿Durante canto tempo imos conservar os seus datos?

Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentres nos obriguen as leis. Unha vez finalizados os prazos legais aplicables, procederemos a eliminalos de xeito seguro e respectuoso co medio ambiente.

¿Cales son os seus dereitos de protección de datos?

En calquera momento pode dirixirse a nós para saber qué información temos sobre vostede, rectificala se fose incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación, no caso de que iso sexa legalmente posible.

Tamén ten dereito a solicitar o traspaso da súa información a outra entidade. Este dereito chámase “portabilidade” e pode ser útil en determinadas situacións.

Para solicitar algún destes dereitos, deberá realizar unha solicitude escrita á nosa dirección, xunto cunha fotocopia do seu DNI, para poder identificarlle.

Nas oficinas da nosa entidade dispomos de formularios específicos para solicitar devanditos dereitos e ofrecémoslle a nosa axuda para a súa cumplimentación.

Para saber máis sobre os seus dereitos de protección de datos, pode consultar a páxina web da Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

¿Pode retirar o seu consentimento se troca de opinión nun momento posterior?

Vostede pode retirar o seu consentimento se muda de opinión sobre o uso dos seus datos en calquera momento.

Así por exemplo, si vostede no seu día estivo interesado/a en recibir publicidade dos nosos produtos ou servizos, pero xa non desexa recibir máis publicidade, pode facérnolo constar a través do formulario de oposición ao tratamento dispoñible nas oficinas da nosa entidade.

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos, onde pode formular unha reclamación?

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Agencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

  • Sede electrónica: www.agpd.es
  • Enderezo postal: Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid
  • Vía telefónica: 901 100 099 / 91 266 35 17

Formular unha reclamación na Agencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador.

¿Elaboraremos perfís sobre vostede?

A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Con todo, poden existir situacións nas que, coas finalidades de prestación do servizo, comerciais ou doutro tipo, precisemos elaborar perfís de información sobre vostede. Un exemplo puidese ser o emprego do seu historial de compras ou servizos para poder ofrecerlle produtos ou servizos adaptados aos seus gustos ou necesidades.

En tal caso, aplicaremos medidas de seguridade eficaces que protexan a súa información en todo momento de persoas non autorizadas que pretendan empregala no seu propio beneficio.

¿Usaremos os seus datos para outros fins?

A nosa política é non usar os seus datos para outras finalidades distintas ás que lle explicamos. Se, con todo, precisásemos empregar os seus datos para actividades distintas, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir respecto diso.