en Subvencións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

O DOG Núm. 245 publica o Mércores, 26 de decembro de 2018 a RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2018 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

Documentos adxuntos

Descargar PDF

Recent Posts
Europa inviste no medio rural