Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L17-1920-01-015 Servicios forestales de astillado Technology For Professionals Europe, S.L 3
L17-1920-01-023 Apertura de albergue de peregrinos en Lourenzá Inmoart 1961, S.L 6 Obras iniciadas
L17-1920-01-024 Estudios de mercado: A Mariña e zonas limítrofes Asel Costa, S.L 3
L17-1920-01-025 Lavandería autoservicio “Oso Blanco” Lavysec Ribadeo, S.L.L (En constitución) 4
L17-1920-01-029 A Leira -Tenda ecolóxica Maria Pilar Casas López 6 Non presentar a documentación requerida en prazo

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L17-1920-01-010 Refuxio municipal de animais Concello de Foz Concello de Foz 1
L17-1920-01-032 A rúa como escenario para a revalorización do Patrimonio Concello de Ribadeo 1

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L17-1920-01-034 Instalación de fiestras no Centro de Ocio de Camiña, Asociación comarcal da Mariña Lucense “Camiña, Asociación Comarcal da Mariña Lucense” 1
L17-1920-01-048 Proxecto piloto para a reintrodución de especies arborícolas combinando a producción de castaña e seta de alta calidade Augassantas Kite Club 6

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións