Proxectos productivos

 

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L20-1920-01-142 AMPLIACION POSTO AMBULANTE MERCADILLOS ALIMATOU NIANG EP SARR 6 Documentación requirida enviada despois do prazo
L20-1920-01-143 TENDA 24 H ALBA MARIA MESA REGO 6 Incumprimento do establecido no artigo 10.1 do réxime de axuda ao líder de Galicia 2014-2020, no que se refire á moderación de custos
L20-1920-01-145 MAAS SAÚDE MARTA SUSANA SAA FERNANDEZ 6 Documentación requirida enviada despois do prazo
L20-1920-01-153 AXENCIA DE VIAXES FISICA EN MONDOÑEDO TRINIDAD CURRAS RIVAS 6 Documentación requirida enviada despois do prazo
L20-1920-01-154 AXENCIA TURÍSTICA ESPECIALIZADA EN RECEPTIVO PARA MARIÑA LUCENSE CRISTINA RODRIGUEZ LAGE 6 Documentación requirida enviada despois do prazo
L20-1920-01-148 MODERNIZACION DE AUTOLAVADO CESAR SANCHEZ LOSADA 6 Outros: o promotor mostra a retirada
L20-1920-01-152 OBRADOIRO DE FABRICACION DE LÁMPARAS LED DE CULTIVO INDOOR TODOGROWLED 6 Outros: o promotor mostra a retirada

 

 

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

 

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L19-1920-01-141 ADQUISICION DUN CORTACESPED PARA O MANTEMENTO DE ZONAS VERDES DO CONCELLO DE RIBADEO Concello de Ribadeo 3 Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)

 

 

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións