Proxectos productivos

Expediente Promotor Motivo Observaciones
L23 1920 01 0204 Camilo Piñeiroa Friol 6 Desfavorable na 18 Comisión de Turismo
L23 1920 01 0209 Abfitness Gimnasios Ibérica SL 6 Documentación requerida non presentada ou fóra de prazo
L23 1920 01 0210 MVMC Carracedo, Río Seco E Chao Das Louxeiras 3
L23 1920 01 0212 Saiuju Instalaciones SL 6 Documentación requerida non presentada ou fóra de prazo
L23 1920 01 0213 Delphine Moyen 6 Artigo 4 das bases reguadoras, solo presenta a compra do inmoble

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Promotor Motivo Observaciones
L23 1920 01 0198 Concello de Ribadeo 6 Documentación requerida non presentada ou fóra de prazo

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Promotor Motivo Observaciones
L23 1920 01 0202 Asociación Centro de Instrucción y Recreo de Benquerencia 3

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións