Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L17-1920-01-054 Adecuación de nave para almacén e venta TodocampoAgrotiendas, SLU 4
L17-1920-01-059 Sala de autopsias Tanatorio de Foz, S.L 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo
L18-1920-01-065 Sostenibilidade e conservación do entorno forestal Forestal Díaz Casariego, S.L 4
L18-1920-01-066 Páxina Web AGROCOSTA, S.L 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo
L18-1920-01-070 Augas Santas-Cervexa artesá da Mariña María Gimena Iriarte Moreno 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo
L18-1920-01-073 Dotacións informáticas albergue turístico Inmoart 1961, S.L 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo
L18-1920-01-074 Empresa de servizos adicada ao ensino de formación EmergalEnsino, S.L 6 O proxecto está iniciado na data de presentación da solicitude
L18-1920-01-086 E & H Drones Emilio Rodríguez Sierra 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo
L18-1920-01-089 RoqPark Rock Aventura, S.L 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo
L18-1920-01-090 Wifi Rural Oceans Network, S.L 4
L17-1920-01-008 Venda ambulante David Fernández Cordero 4 Non cumpre o requisito de cambio de división do CNAE

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L18-1920-01-072 Recuperación da historia contida nos arquivos do Concello de Foz Concello de Foz 6 Documentación requirida presentada fóra de prazo

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L17-1920-01-056 Laboratorio de idiomas dixital Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción 4
L17-1920-01-058 Instalación de fiestras no Centro de ocio “Camiña, Asociación Comarcal da Mariña Lucense” CAMIÑA, Asociación Comarcal da Mariña Lucense 4
L18-1920-01-075 Sabor Rural Asociación Galega de empresas de tecnoloxías da información e comunicación 4

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións