Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L18-1920-01-068 Adecuación instalacións para incremento capacidade produtiva Discosta Norte, SL 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-103 Albergue turístico de segunda categoría Oliva López Hermida 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-105 Reciclado manguera de cobre Julio Ron, S.L.U 1 Documentación non presentada ou presentada fóra de prazo
L19-1920-01-107 Vivendas turísticas Olivia Rey Soto 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-109 Espazo Natura-slow – Ria de Foz Pronervus Energías Renovables, SLU 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-112 Casa Rural Pernas José Luis Pernas Ratoeira 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-115 O Albergue das Cruces Florentino Arauzo García 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-119 Rehabilitación de edificio para uso residencial público. Establecemento destinado a Albergue Gestinorte Inmobiliaria Galega, S.L 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-120 Parque recreativo Laberinto Costa Mariña José Manuel Azcona Meneses 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-122 Albergue turístico Raizames Gugon, S.L 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019
L19-1920-01-126 Vinoteca Mondoñedo Josefa Orlanda Seco Fernández 6 O expediente non resulta elixible trala análise da Comisión de Turismo do día 26 de xuño de 2019

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Motivo Observacións
L19-1920-01-0127 Recuperación e adecuación dun espazo natural crando unha area recreativa en Riobarba. O Vicedo Concello do Vicedo 1
L18-1920-01-0096 Mobiliario local social Alaxe Comunidade de Montes de Alaxe 1
L19-1920-01-0098 Acondicionamento do monte Comunidade de Montes de Alaxe 1
L19-1920-01-0118 Instalación de fiestras no centro de ocio de Camiña. Asociación comarcal da Mariña Lucense “Camiña, Asociación comarcal da Mariña Lucense” 3

Motivos

1. A solicitude de axuda está incompleta (artigo 12 das bases reguladoras)
2. O promotor non cumpre os requisitos indicados nas bases reguladoras (artigo 3 das bases reguladoras)
3. Os gastos propostos no orzamento do proxecto non son subvencionables (artigo 5 das bases reguladoras)
4. O proxecto non é elixible ao abeiro das fichas de elixibilidade das bases reguladoras e/ou da estratexia do GDR
5. O proxecto non acada a puntuación mínima ou de corte establecida no baremo do GDR
6. Outras: especificar a causa no apartado de observacións