Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe de axuda (%) IMPORTE TOTAL IMPORTE AXUDA 2022 IMPORTE AXUDA 2023 Puntuación segundo o baremo
L23-1920-01-0197 Cabaniñas Camiño do Mar María José García González 311.316,83€ 50,00% 155.658,42 15.565,84€  140.092,58 85
L23-1920-01-0195 Mellora do Obrador Compartido de conservas vexetais de Muiñeiras de Requiande Muiñeiras de Requiande S.L. 31.886,96 50,00% 15.943,48 2.391,52€ 13.551,96 84
L23-1920-01-0190 Fogar a Villa de Villaframil Hogar La Villa de Villaframil S.L. 51.855,82 50,00% 25.927,91 23.335,12 2.592,79 83
L23-1920-01-0207 Reacondicionamiento do edificio Histórico de Aduana en Ribadeo para Transformalo nun Hotel de dos estrelas Superior, respetando cuberta e fechada, potenciando así A Arquitectura Singular da zona Zuri Investiments S.L.U (*) 1.115.556,00 50,00% 165.188,00 31.251,08 133.936,92 81
(*) Expediente que segundo o baremo lle correspondía unha axuda de 557.778,00€ 0 importe de axuda non se corresponde coa porcentaxe de axuda que lle correspondería ao proxecto segundo a puntuación obtida na aplicación dos criterios de selección aplicables debido a que a axuda pública máxima que pode percibir un proxecto está limitada a un máximo de 200.000,00 euros, segundo dispoñen as bases reguladoras da medida Leader do PDR de Galicia 2014-20
(*) Expediente activado parcialmente: 34.812,00 € pendiente de activar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe de axuda (%) IMPORTE TOTAL AXUDA IMPORTE AXUDA 2023 IMPORTE AXUDA 2024 Puntuación segundo o baremo
L23-1920-01-0201 Espazo cultural artesanía do pasatrempo e museo da forxa Concello de Mondoñedo 66.821,08€ 90,00% 60.138,97€ 9.992,43 50.146,54 66
L23-1920-01-0205 Creación dun ximnasio ao aire libre, favorecendo a saúde e o benestar de toda a poboación do Vicedo Concello de Vicedo 53.200,16€ 90,00% 47.880,14€ 11.970,03 35.910,11 66

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe da axuda (%) TOTAL AXUDA CONCEDIDA IMPORTE AYUDA 2023 IMPORTE AXUDA 2024 Puntuación segundo o baremo
L23-1920-01-0196 Ocio Terapéutico para Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero con Enfermidade Mental Asociación saúde mental A Mariña 38.760,00 90,00% 34.884,00 8.721,00€  26.163,00 69
L23-1920-01-0203 Equipamento nas Vivendas Tuteladas B E C para mulleres Víctimas de Violencia de xénero San Aníbal – Stella Maris de Burela Fillas do Divino Celo-Rogacionistas 52.040,12 90,00% 46.836,11 7.821,42 39.014,69 66
L23-1920-01-0211 Proxecto de Recuperación de Xogos Tradicionais de Viveiro MVMC Monte Maior San Roque e Penedo do Galo (*) 31.873,75 83,78% 1.984,00 198,40 1.785,60 51
(*) Expediente activado parcialmente: 24.719,83 € pendientes de activar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto