Proxectos productivos

 

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2020 IMPORTE AXUDA 2021 Puntuación segundo o baremo
L19-1920-01-137 Rehabilitación de edificios para uso residencial público. Establecemento Apartamentos turísticos Gestinorte Inmobiliaria Gallega, S.L 447.628,38€ 50,00% 95.092,16€  95.092,16 94

 

 

  (*) Expediente con resolución parcial, ten 12.304,67 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto