Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2021 IMPORTE AXUDA 2022 Puntuación segundo o baremo
L21-1920-01-181 Hotel A Ladela A Ladela, S.L 686.559,90€ 50,00% 65.490,52€  134.509,48 93
L21-1920-01-169 Luzada Resorts  Luzada Resorts, S.L 227.583,00€ 50,00% 48.974,00€  50.593,80 88
(*) Expediente con resolución parcial, ten 14.223,70 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2021 IMPORTE AXUDA 2022 Puntuación segundo o baremo
L21-1920-01-179 Rehabilitación e posta en valor das antigas Carboeiras de Sargadelos para a creación dun espazo Multidisciplinar e de información turística Concello de Cervo(*) 126.135,24€ 90,00% 36.980,85€  59.802,60 74
(*) Expediente con resolución parcial, ten 16.738,26 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Porcentaxe da axuda (%) IMPORTE AYUDA 2021 IMPORTE AXUDA 2022 Puntuación segundo o baremo
L21-1920-01-177 Vivendas tuteladas San Aníbal-Stella Maris Fillas do Divino Celo-Rogacionistas(*) 161.931,15€ 90,00% 24.653,90€  39.868,40 78
(*) Expediente con resolución parcial, ten 81.215,73 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto