Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2018 IMPORTE AXUDA 2019 Puntuación segundo o baremo
L18-1920-01-064  Aloxamento Rías Altas  Tamara Rubiños Varela  404.885,83€  50%  110.000€  90.000€  90
L18-1920-01-092  Das Marías*** Pensión de aldea  Lucía Canoura Sánchez  241964,33€  50% 43.106,07€ 77.876,09€  89
L18-1920-01-093  Carpintería metálica de aceiro inoxidable  Noelia Pérez Cao  192.215,87€  50% 28.832,38€  67.275,56€  88
L18-1920-01-067  Servizos de enxeñería de telecomunicación  IGTEL Servizos de Enxeñería, S.L.L  7.212,03€ 50% 3.606,01€ 86
L17-1920-01-046  Modernización Pan y Panadería de Mondoñedo, S.l  Pan y Panadería de Mondoñedo, S.L  162.552,86€ 50% 29.435,42€ 81
(*) Expediente con resolución parcial, ten 51.841,01 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2018 IMPORTE AXUDA 2019 Puntuación segundo o baremo
L18-1920-01-082 Construción de un centro de novas tecnoloxías en Fórnea Concello de Trabada 42.955€  90%  18.852,99€  19.806,51€  66
L18-1920-01-083 Restauración de bens culturais “Muiño Amandino” Concello do Mondoñedo 58.368,75€  90%  23.639,34€  28.892,53€  66
L18-1920-01-071 Plan de acondicionamento da antiga vivenda do director do colexio para centro de formacion Concello de Xove (*) 76.386,70€  89,56%  23.655,32€  23.655,31€  64
(*) Expediente con resolución parcial, ten 21.101,30€ sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxia do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) Importe axuda 2018 Importe axuda 2019 Puntuación segundo o baremo
L17-1920-001-055 Creación de pista multideporte cuberta Fillas do Divino Celo – Rogacionistas 78.882,02€ 82,89% 28.146,79€ 37238,52€  49
L18-1920-01-084 Cierre de recintos para promoción de actividades rehabilitadoras, de estimulación e de fomento da autonomía ao aire libre ASPANANE (*) 50.833,31€ 80,22% 14849,19€ 17027,25€  43
(*) Expediente con resolución parcial, ten 8.902,04€ sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxia do proxecto