Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2019 IMPORTE AXUDA 2020 Puntuación segundo o baremo
L19-1920-01-0117 Aldea de turismo rural Pascale Claude Monique Huguette 621.361,84 50,00% 53.175,52 146.824,48 98
L19-1920-01-0110 Araucaria House María Isabel Prieto Fernández 509.007,45 50,00% 53.175,52 146.824,48 88
L19-1920-01-0102 Aumento de capacidade de produción Burelarte, S.L.L 136.439,58 50,00% 60.469,49 7.750,30 83
L19-1920-01-0121 Global dixital impresión-merchandisin del perfume Jesús Rojas Sampedro 38.877,99 50,00% 16.950,00 2.488,99 77
L19-1920-01-0101 Semper promoción prevención para la salud Susana De Miquel Quirós (*) 26.503,38 46,11% 6.477,20 0,00 60
(*) Expediente con resolución parcial, ten 5.743,51 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2019 IMPORTE AXUDA 2020 Puntuación segundo o baremo
L19-1920-01-0111 Construcción dun centro de novas tecnoloxías en Vilapercide (Trabada) Concello de Trabada (*) 226.992,12€  90%  41.590,03€  57.883,48€  70
(*) 100.526,49 € Sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) Importe axuda 2019 Importe axuda 2020 Puntuación segundo o baremo
L19-1920-01-0113 Diversificación de actividades: Creación dunha aula multiusos, unha aula de psicomotricidade en centro de día ASPANANE 34.833,18€ 80,67% 28.099,02€ 0 44