Proxectos productivos

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2017 IMPORTE AXUDA 2018 Puntuación segundo o baremo
L17-1920-01-030  Operaciones forestales sostenibles en Galicia  Visión Verde Galicia, S.l  455.450€  40%  90.180€  92.000€  97
L17-1920-01-028  Alojamiento turístico “O Tren do Ferro”  Ediana Carolina Zambrano Quintero  367.797,56€  50%  112.945,78€  70.953€  86
L17-1920-01-014  Hotel de Cuatro Estrellas en Foz  Complejo Playa de Foz, S.L (*)  168.7674,8€  50%  163.043,65€  18.115,97€  82
(*) Expediente con resolución parcial, ten 18.840 € sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxía do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades públicas locais

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) IMPORTE AXUDA 2017 IMPORTE AXUDA 2018 Puntuación segundo o baremo
L17-1920-01-013 “Mondotech. Do local ao global no século XXI” Concello de Mondoñedo 54.450€  89,56%  39.012,33€  9.753,09€  64
L17-1920-01-037 Rehabilitación da escola unitaria de Cabanas para centro social Concello do Vicedo 54.825,37€  89,11%  26.870,19€  21.984,7€  63
L17-1920-01-041 Rehabilitación da escola unitaria de Riobarba para centro social Concello do Vicedo 54.912,88€  89,11%  24.466,44€  24.466,43€  63
L17-1920-01-019 Rehabilitación e remodelación para local social na Rilleira Concello de Barreiros 120.210,68€  87,78%  22.633,92€  27.366,08€  60
L17-1920-01-020 Adquisición de furgón adaptado para transporte de persoas con discapacidade e/ou dependentes Concello de Mondoñedo (*) 41.140€  87,33%  22.218,13€  0€  59
(*) Expediente con resolución parcial, ten 13,709,43€ sen adxudicar por falta de fondos na tipoloxia do proxecto

Proxectos non productivos promovidos por entidades privadas

Expediente Título Promotor Orzamento aceptado Portentaxe de axuda (%) Importe axuda 2017 Importe axuda 2018 Puntuación segundo o baremo
L17-1920-01-033 Equipamento local social CMVMC de Estelo e Tronceda CMVMC Estelo e Tronceda 3.810€ 89,56% 3.412,24 0 64
L17-1920-01-026 Construcción de local social Comunidade de montes de Alaxe 130.244,43€ 86% 36.129,60 13.870,40 56
L17-1920-01-040 Equipamento para taller de cociña e taller de informática Aspanane 10.340,72€ 80,67% 8.341,86 0 44