en Noticias, Subvencións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

O DOG Núm. 247 publica o Xoves, 29 de decembro de 2022 a RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2, Apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo, da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023 e 2024, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (código de procedemento MR701D).

Documentos adxuntos

Descargar PDF

Recent Posts