en Noticias, Subvencións

Resolución do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operación conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvmento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021-2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

Recent Posts