en Subvencións

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

EXTRACTO da Resolución do 29 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrarias, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Galego de Desenvolvemento Rural 2014-2020, e que anúnciase convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR708A).

  •  Prazo da solicitude: 26/01/2022 hasta 25/02/2022
  • Tipo: Convocatorias
  • Beneficiarios:  Empresas e autónomos
  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Categorías: Empresa, Desarrollo Local y Rural, Empleo y contratación, Agricultura, Cultura e idiomas, Sector Financiero/Bancario

Obxeto

Regular o procedemento de concesión das axudas que xestionará a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 6.4 do PDR de Galicia 2014-2020 dirixida a:

  • Adquisición de maquinaria e equipamento para a súa mellora, ampliación e/ou modernizar as empresas existentes que desenvolven actividades non agrarias no rural, co fin de fortalecer o tecido empresarial no rural galego e mellorar a súa competitividade, inducir a xeración de novos postos de traballo, consolidar os existentes e, en definitiva, dinamizar a economía do rural.
  • Poñer en marcha novas actividades empresariais de carácter non agrícola nas aldeas modelo declaradas con anterioridade á publicación destas bases reguladoras. Para estes efectos, estará dispoñible o día da publicación no DOG da correspondente convocatoria de axudas, no enderezo da páxina web da Axencia Galega de Desenvolvemento Ruralhttps://agader.xunta.gal/es/lineas-de-ayuda. , a relación de aldeas modelo declaradas polos correspondentes acordos do Consello de Administración da Axencia, ao abeiro da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, ou na Lei 11/2021, do 14 de maio, para a recuperación do terra agraria de Galicia.

Requisitos

  • Micro e pequenas empresas situadas no medio rural. Para estes efectos, a definición de pequena empresa é a que resulta do Regulamento (UE) n.o 651/2014, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior, en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de o Funcionamento da Unión Europea (TFUE)
  • Persoas físicas residentes no medio rural
  • Titulares dunha explotación agraria ou membros da súa unidade familiar, que diversifiquen as súas actividades en zonas non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na explotación en si.

Documentos adxuntos

Descargar PDF

Recent Posts